Hvordan ryddes et gravsted?

Mange tror, at kommunen graver urner og kister op ved en rydning. Det gør vi ikke og der fjernes aldrig afdøde fra gravstedet. Alt bliver, hvor det i sin tid blev nedsat.

Hellerup Kirkegård - Afdeling 3190

Ordet ”rydning” lyder i virkeligheden mere dramatisk, end det egentlig er. Den består i at fjerne monument, planter og planterødder.

Bevaringsværdige monumenter eller planter

Som det første i en rydningsproces gennemgår vi alle de gravsteder, der skal ryddes for at vurdere, om der er monumenter, der er bevaringsværdige.

Monumenterne vurderes efter bestemte kriterier som blandt andet: Hvorvidt de er tidstypiske for kirkegården, lokal historik, anerkendte kunstnere, fortjenstfulde mænd og kvinder. 

I denne gennemgang vurderer vi også, om de monumenter, der skal fjernes, kan håndteres af kirkegårdens personale, eller om vi skal have en stenhugger til at udføre bortskaffelsen af monumenterne.

Desuden vurderer vi, om der er planter på gravstedet, der skal bevares. Specielt på gamle gravsteder kan der være smukke store træer, der, som tiden er gået, indgår i en naturlig sammenhæng med den øvrige beplantning på kirkegården. 

Når disse vurderinger ligger klar, kan selve rydningen begynde.