Renholdelse af gravsted

Renholdelse af gravstedet er grundlaget for flere af de øvrige ydelser. Kirkegårdene påtager sig ikke granudsmykning samt beplantnings vedligeholdelse med mindre, der også er betalt for gravstedets renholdelse.

Værktøjsstativ

Der anvendes ikke kemikalier ved ukrudtsbekæmpelsen.   

Renholdelse foretages i perioden 1/4 - 31/10 og omfatter:

  • Ukrudt, blade, kviste, mm. fjernes.
  • Rivning, kultivering og evt. fejning af gravstedet.
  • Beplantning, der dækker for inskription på monument, beskæres.
  • Visne buketter, kranse, mm. fjernes så vidt muligt hver fredag.
  • Visne løgtoppe fjernes.
  • Plastikblomster og glasgenstande fjernes fra gravstedet, da det er forbudt at anbringe dette.
  • Udplantningsplanter fjernes inden vinteren.
  • Evt. juleudsmykning fjernes, når kirkegården i øvrigt fjerner gran om foråret.
  • Græsdækkede gravsteder slås jævnligt med rotorklipper, men der foretages ikke ukrudtsbekæmpelse i græsset. 

I perioder med maximal vækst f.eks. om foråret, kan der forekomme ukrudtsplanter på gravstedet i en kortere periode. Ligeledes kan der i løvfaldsperioden forekomme blade på gravstedet.

Gartneriske arbejder, som opgravning af døde planter, mm. er ikke indeholdt i prisen for renholdelse, men kan bestilles udført mod særskilt betaling.

Ansvarlig for siden:

Grøn Drift, KirkegårdsAdm.
Mariebjergvej 1, 2820 Gentofte, 39988600,