Vedligeholdelse af gravsted

Vedligeholdelsen af et gravsted kan enten foretages af de pårørende selv, eller man kan mod betaling overdrage vedligeholdelsen til kirkegårdene.

Når vedligeholdelsen af et gravsted overdrages til kirkegårdene, kan dette ske mod en årlig betaling eller mod en engangsbetaling for et givet åremål (legatgravsted).

Hvad vi ikke kan hjælpe med

Der ydes ikke erstatning efter hærværk på monumenter og planter eller efter tyveri fra gravstedet.

Endvidere yder kirkegårdene ikke opretning af gravsten samt anden form for stenhuggerarbejde.

Obligatorisk anlæg og vedligeholdelse

Ved køb eller fornyelse af et gravsted på kommunens kirkegårde betales der i næsten alle tilfælde et beløb for andel i vedligeholdelsen, enten af gravstedshækkene eller anlæg, og beplantning. Denne obligatoriske pris er afhængig af gravstedets form og størrelse. 

Betalingsbetingelser

Renholdelse samt beplantningens vedligeholdelse betales forud.

Alle andre gartneriske ydelser betales bagud.

Ansvarlig for siden:

Grøn Drift, KirkegårdsAdm.
Mariebjergvej 1, 2820 Gentofte, 39988600,