Regnvandsbassin på Erichsensvej

Gentofte Kommune renoverer parkeringspladsen på Erichsensvej og Skolevej. Novafos benytter anledningen til at bygge et underjordisk bassin til regnvand og anlægge regnvandsledninger.

Arbejdet er en del af klimatilpasningen i området. Gentofte Kommune og Novafos arbejder tæt sammen om projektet for at sikre en kortest mulig anlægsperiode og minimere generne for naboerne.

Parkeringspladserne bliver bredere

Vi renoverer parkeringspladsen, så det bliver lettere at parkere. Vi udvider bredden på parkeringspladserne til 2,5 meter, så de lever op til Vejdirektoratets anbefalinger.

Samtidig ensretter vi trafikken på parkeringspladsen og lukker passagen over Kildeskovstien for biler og motorcykler permanent.

Parkeringspladsen vil også efter renoveringen have plads til ca. 90 biler. 

Plads til regnvandet

Under parkeringspladsen etablerer vi et bassin til regnvand. I Baunegårdsvej og Erichsensvej anlægger vi 160 meter regnvandsledning, som bliver ledt til det nye bassin. Bassinet bliver forberedt til i fremtiden at kunne modtage regnvand fra et større område. 

Maj 2019 – november 2019

Vi begynder anlægsarbejdet 1. maj 2019 og forventer at være færdige 1. november 2019. Vi har lagt vægt på, at anlægsperioden er så kort som mulig, så vi minimerer generne for naboerne og undgår at forstyrre påske- og julehandlen. 

Vi arbejder på hverdage 

Vi arbejder på hverdage kl. 07.00-18.00.

Vi er i vejen 

Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag. Vi forsøger at mindske generne mest muligt. 

Parkeringspladsen er lukket, mens vi arbejder

Vi lukker parkeringspladsen på Erichsensvej i hele arbejdsperioden. Vi har ingen større parkeringsarealer i området, du kan bruge som alternativ. 

Vi støjer og støver

Der vil være støj- og støvgener, mens vi arbejder. Støjen vil primært komme fra lastbiler og de maskiner, vi bruger til anlægsarbejdet. Vi forventer ikke at skulle spunse. 

Vi forstyrrer trafikken

Baunegårdsvej vil i en periode blive ensrettet i østgående retning. Erichsensvej vil i en periode blive lukket helt for biltrafik.

Afspærringer og omkørsler vil fremgå af skilte i området.Vi sørger for, at der er plads til cyklister og fodgængere på Baunegårdsvej og Erichsensvej i hele anlægsperioden. 
Kildeskovstien vil være åben for færdsel i hele arbejdsperioden.

Vores arbejde påvirker ikke den kollektive trafik. 

Når vi er færdige

I forbindelse med vores arbejde, er vi nødt til at fælde nogle af træerne på parkeringspladsen. Vi planter nye træer og buske med fokus på at skabe en helhed mellem parkeringspladsen og områderne omkring. 

Parkeringsbåsene bliver bredere, vi lægger ny asfalt og ensretter kørselsretningen. Samtidig lukker vi passagen over Kildeskovstien for biler og motorcykler permanent.

Regnvandsbassinet under parkeringspladsen vil være synligt i form af nogle dæksler. Bassinet vil kun rumme regnvand efter et regnskyl og vil ikke give lugtgener.

Når vi er færdige med vores arbejde i Erichsensvej og Baunegårdsvej, genskaber vi vejene med ny asfalt.

Sådan informerer vi om projektet

Alle naboer til projektet får direkte besked om vores arbejde, inden vi går i gang. 

Her arbejder vi

Kort, der viser, hvor nyt regnvandsbassin ved Erichsensvej anlægges.

På det første kort kan du se, hvor vi arbejder. Den blå markering er de nye regnvandsledninger. Det røde område er parkeringspladsen og vores arbejdsområde. Den gule markering viser, hvor vi placerer vores skurvogne.

Tegning, der viser, hvordan parkeringsplads ved Erichsensvej ser ud, når nyt regnvandsbassin er anlagt

Det andet kort viser, hvordan parkeringspladsen ser ud, når vi er færdige.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Projektleder i Novafos

Lars Berggren Winther

novafos@novafos.dk

Telefon 44 20 81 55.

Projektleder i Gentofte Kommune 

Gitte Jørgensen

park-vej@gentofte.dk

Telefon 39 98 81 00.

 

Ansvarlig for siden:

Forsyning og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, , ,