Varmeforbrug

Varmeforbruget i kommunens ejendomme er reduceret med 2,2 % fra 2012 til 2013. På næsten alle områder er varmeforbruget reduceret, men især på ældreområdet er der reduceret betydeligt med en reduktion i varmeforbruget på 5 % fra 2012 til 2013. Bl.a. har plejehjemmet Egebjerg gennemgået en større renovering, hvilket har reduceret varmeforbruget med ca. 9 %.

Varmeforsyningen i de kommunalt ejede ejendomme, blive løbende konverteret til fjernvarme i takt med at Gentofte Fjernvarme udvider deres fjernvarmenet i kommunen. Således fik 8 af kommunens ejendomme ny varmeforsyning i 2013 fra enten olie eller naturgas. Dette har også bidraget en betydelig del til at kommunens samlede varmeforbrug er reduceret.

Hvor bruges varmen?

 

De største forbrugere af varme er specialinstitutionerne, hvor især Bank Mikkelsens Vej med et forbrug på 410 kWh/m2 og et stort areal, er en af de store forbrugere. Bygningerne står derfor også overfor en større gennemgribende ombygning og energirenovering.

Derudover bruges der også en del varme på ældreområdet, samt idrætsområdet, hvor der bruges en del varmt brugsvand, men også svømmehallen i Kildeskovshallen har et stort behov for opvarmning.

Kommunens varmeforbrug

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,