Parkeringsregler

Gentofte Kommune har siden 1. maj 2010 haft et kommunalt parkeringskorps. Formålet er, at både bilister, cyklister og fodgængere skal kunne færdes mere trygt i kommunen og at sikre fremkommeligheden generelt. Her kan du læse, hvilke regler der gælder for parkering i Gentofte Kommune.

Opgaver som løses af Parkering Gentofte

  • Kontrollere overholdelsen af parkeringsreglerne i kommunens to parkeringszoner ved Hellerup Station og Bakken, samt ved Bellevue Strandpark ved kommunens skoler om morgenen og ved parkering på kommunens cykelstier
  • Særlige indsatsområder - f.eks. regelmæssig kontrol ved skolerne og sikre trafikken i forbindelse med busstoppesteder
  • Vejlede bilister om parkeringsforhold
  • Være behjælpelig med informationer til både borgere og turister
  • Yde førstehjælp i akutte situationer
  • Anmelde stjålne køretøjer til politiet
  • Samarbejde med vejmyndigheden om skilte og afmærkninger

Parkeringskorpset er fastlønnet og modtager ikke provision.
 

Regler for standsning og parkering

Formålet med parkeringsreglerne i færdselsloven er især at undgå ulykker. I særlig grad handler det om, at børn og andre svage trafikanter ikke skal blive overset, fordi en parkeret bil spærrer for udsynet.

Du kan få et overblik over parkeringsregler og - begreber i Den lille P-guide

Du kan læse parkeringsbekendtgørelsen her

Parkeringsbåse og parkeringspladser

Parkeringsbåse er forbeholdt biler og motorcykler, og køretøjet skal parkeres indenfor afmærkningen. Det er forbudt at parkere køretøjer af enhver art (herunder cykler og knallerter) med henblik på udlejning, salg, reklame eller beboelse.

Parkeringsregler for tunge køretøjer

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende) samt påhængskøretøjer, trailere, campingvogne, motorredskaber og traktorer må ikke parkeres på gade, vej og plads i tidsrummet fra kl. 19-07, medmindre parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser.

Udenfor de særligt afmærkede vejstrækninger og pladser må påhængskøretøjer og campingvogne med tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog parkeres i indtil 24 timer.

For parkering med lastbiler i tidsrummet fra  kl. 19-07 henvises til kommunens pladser for langtidsparkering. Disse er beliggende på Mesterlodden, Ved Stadion og Sønderengen.

Parkering på fortov

Det er stadig lovligt at parkere sit køretøj med to hjul på fortovet i Gentofte Kommune, men parkeringen må ikke være til gene for fodgængere på fortovet.

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2014 revideret parkeringsbekendtgørelsen, så det fortsat er lovligt at parkere med højst halvdelen af køretøjet på fortovet i Gentofte Kommune. Dog må parkeringen ikke være til fare eller ulempe for færdsel på fortovet, for eksempel skal handicappede og fodgængere med barnevogne frit kunne passere på fortovet. Hvis parkeringen er til ulempe for færdsel på fortovet kan det udløse en afgift. 

Handicapparkering

I Gentofte Kommune er der omkring 100 handicapparkeringspladser på vejareal. Det er hovedsageligt individuelt ansøgte pladser, men der findes også et mindre antal anonyme handicapparkeringspladser ud for enkelte offentlige bygninger i kommunen. Du kan læse mere og ansøge om en handicapparkeringsplads her.

Parkering i forbindelse med busstoppesteder

For at sikre, at trafikken kan afvikles smidigt ved busstoppesteder og at borgernes af- og påstigning kan foregå sikkert, vil Parkering Gentofte fra medio maj 2015 - i samarbejde med politiet - påse ulovlig parkering, der hindrer, at busserne kan komme ind til busstoppestedet og komme frem i trafikken. Ulovlig parkering i forbindelse med busstoppesteder vil medføre en afgift.