Vejbelysning

Det er kommunen, som står for vejbelysningen på de fleste veje i Gentofte Kommune.

Gadebelysning på Baunegårdsvej

Der er områder/private veje eller private fællesveje, hvor kommunen ikke ejer belysningen eller står for dens vedligeholdelse.

Nedennævnte fejlmeldingsordning er kun for belysning ejet af kommunen.

Fejlmeld dit gadelys

Gentofte Kommune har en aftale med Eltel Networks, som omfatter serviceeftersyn og forebyggende vedligeholdelse af vejbelysningen samt udbedring af fejl og skader.

Fejlmelding af lys skal ske via funktionen "Giv et vink", hvorfra fejlmeldingen går direkte videre til Eltel Networks.

Har du brug for at rette telefonisk henvendelse, kan dette ske til Eltel Networks tekniske hotline, tlf. 88 13 52 92.

For at kunne yde hurtig og korrekt behandling af fejlmeldingen, er det vigtigt, at du angiver så præcist som muligt, hvor fejlen er, dvs. vejnavn og meget gerne husnummer eller beskrivelse, hvis der ikke er huse, f.eks. ud for parken.   

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,