Genvejsmenu

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til gravide, nyfødte, småbørn og skolebørn i Gentofte Kommune.

OBS! Den 25. maj 2018 er EU´s persondataforordning trådt i kraft. Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk. Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk. Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen.

Sundhedsplejen i Gentofte Kommune tilbyder undersøgelse, rådgivning og vejledning af sundhedsplejersker og børnefysioterapeut.

Sundhedsplejersken tilbyder:

  • Graviditetsbesøg efter behov/ønske
  • Besøg ved IBCLC/ammespecialist
  • Barselsbesøg til forældre med børn, der udskrives indenfor de første tre dage efter fødslen
  • Hjemmebesøg fra fødslen til barnet er 8-10 mdr.
  • Deltagelse i mødregruppe
  • Særlige tilbud til for tidligt fødte børn (præmature)
  • Hjemmebesøg til forældre der adopterer barn
  • Undersøgelse og samtaler til børn og unge i den undervisningspligtige alder
  • Telefonrådgivning
  • Aftalt konsultation

Nøgleordene er tilbud, der så vidt muligt er tilpasset den enkeltes behov. Nogle børn følges indtil skolealderen, andre har f.eks. kontakt til sundhedsplejen i kortere perioder i småbørnsalderen. Forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen.

Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal ift. hjemmebesøg og samtaler med skolebørn. Vi bruger elektroniske journaler. Barnets journal kan ses på sundhedsvejen.

Sundhedsplejerskerne tilbyder hygiegnebesøg til alle daginstitutioner.

Sundhedsplejerskerne deltager i udviklingsprojekter og i skolernes sundhedsundervisning.

Sundhedsplejen træffes på  hverdage tlf. 3998 4130 ml.  kl. 12.30 - 13.30.

Mail adresse: Gentofte@gentofte.dk, att. Sundhedsplejen.

Se liste over alle kontakter i Sundhedsplejen