Sundhedspleje i skolen

Formålet med sundhedspleje i skolen er at styrke børns sundhed, sund levevis og trivsel. Sundhedsplejens tilbud er en kombination af samtaler, undersøgelser og undervisning.

I børnehaveklassen, 2., 5., og 8. klasse får barnet/den unge tilbudt sundhedssamtale og undersøgelse. Undersøgelserne afhænger af barnets alder og dets behov. Undersøgelserne kan omfatte syn, hørelse, motorik, vægt og højde. 

Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i områder, der er aktuelle for barnet eller den unge, i forhold til sundhed og udvikling.

Der udleveres en invitation til barn og forældre inden samtalen og undersøgelsen, og I vil som forældre altid få en tilbagemelding. Hvis et barn viser tegn på sygdom eller dårlig trivsel, kontaktes hjemmet - efter aftale henvises der til relevante fagpersoner.

Forud for kontakt med Sundhedsplejen informeres forældrene og eleven via Aula og sundhedsvejen.

Det er meget vigtigt, at forældrene deltager i samtalen i børnehaveklassen. På de øvrige klassetrin kommer barnet alene eller i mindre grupper. Forældre er altid velkomne til at deltage i undersøgelsen/samtalen eller kontakte sundhedsplejen.

Efter behov har sundhedsplejen kontakt til børn og unge i de øvrige klassetrin.

Sundhedsplejen deltager i skolernes sundhedsarbejde og i sundhedsundervisningen, der kan foregå i klasserne eller for mindre grupper af børn/unge.
Faste temaer er:  

  • pubertet
  • "røgfri eller ryger" 
  • seksualundervisning.

Sundhedsplejerske drøfter sundhedsmæssige forhold af betydning for børnenes skolegang med klasselæreren og samarbejder med de øvrige lærere, skolens psykolog, talepædagog og tandlæge. Drøftelser vedr. det enkelte barn sker med samtykke fra forældrene.

Information vedr. Skolesundhedsplejens tilbud i skoleåret 2018/2019