Hjemmetræning

Hjemmetræning er en mulighed, hvis man som forældre ønsker at træne sit barn derhjemme. Det kan ske i stedet for eller kombineret med et specialtilbud.

Som forældre kan man søge om hjemmetræning til sit barn. For at vurdere om barnet/den unge er i målgruppen, er der brug for en lægelig udredning. Det er ikke selve diagnosen, der er afgørende, men udredningen af funktionsniveauet.

Barnet eller den unge skal være berettiget til et specialtilbud f.eks. specialbørnehave eller specialskole. Som forældre kan man vælge af afslå tilbuddet og træne på enten fuldtid - eller kombinere institutionstilbuddet med hjemmetræning.

Kommunen skal vurdere familiens samlede situation og forældrenes ressourcer i forhold til at påtage sig hjemmetræning. Dette gør man ved at lave en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50.

Det er kommunens visitationsudvalg for hjemmetræning der skal godkende, om man kan hjemmetræne sit barn.

Betingelser for at kunne søge hjemmetræning

Betingelser for at kunne søge hjemmetræning er:

  • Barnet/den unge skal være under 18 år.
  • Barnet/den unge skal have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
  • Barnet/den unge skal have behov for et specialtilbud. Til brug for vurderingen, vil kommunen udarbejde en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV).
  • Familien vurderes til at have tilstrækkelige ressourcer til at varetage træningen af barnet i hjemmet. Til brug for vurderingen vil kommunen udarbejde en børnefaglig undersøgelse jvf. Servicelovens § 50.
  • Træningsmetoden skal være dokumenterbar og egnet i forhold til barnets nedsatte funktionsevne.

Uddybende information findes i Servicelovens § 32a

Ansøgning

Fra vi modtager ansøgningen og frem til den endelige afgørelse, kan der gå op til 6 måneder. Det skyldes , at processerne  omkring PPV  og den børnefaglige undersøgelse er tidskrævende. Processen er uddybet her Fra ansøgning til afgørelse

Ansøgningsskemaet udfyldes ved NemID og sendes til Gentofte@gentofte.dk Att. Børn og Familie, Specialteamet

Efter afgørelse

Efter opstart af hjemmetræning, vil der løbende blive ført tilsyn og fulgt op på jeres barns trivsel og udvikling. Vi arbejder i et tværfagligt team bestående af sagsbehandler suppleret med en sundhedsplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og eller talehørepædagog. Teamet sammensættes specifikt ud fra barnets/den unges behov. Familiens sagsbehandler vil være den primære kontaktperson.

Tilsyn og opfølgning

Gentofte Kommune skal følge op to gange om året. Sagsbehandleren fører tilsynet og det tværfaglige team  følger op på mål i barnets træningsplan. Det tværfaglige team er sat sammen  efter barnets træningsmetode og alder.

Ved yderligere spørgsmål kan Børn og Familie træffes på 3998 4500 eller gentofte@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Børn og Familie
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,