Børnehaven Globus

Adresse

Rygårds Allé 57 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 39624043

Globus er en selvejende børnehave med gode danske traditioner i et internationalt miljø.

Børnehaven er normeret til 32 børn i alderen 2½ - 6 år fordelt i to grupper. Vi bor i en gammel, rummelig villa med plads til udfoldelse, vi har et rum til motorisk udfoldelse og et kreativt rum. Vi er (næsten) ude hver eftermiddag året rundt.

Et af vores fokuspunkter er sanse-motorik. I samarbejde med forældrene træner vi børnenes primære sanser, da vi mener at indlæring først kan ske, når fundamentet er i orden.

Leder:
Vibeke Klostergaard
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Et af vores mål er at skabe en så tryg, imødekommende, respektfuld og ikke mindst glædesfyldt atmosfære, så forældrene tillidsfuldt kan overlade deres børn til vores omsorg. For os er det vigtigt at det enkelte barn trives i fællesskabet og at vi i tæt samarbejde med forældrene sikrer, at børnene har de bedste betingelser for at udvikle sig, bliver robuste og dannede til de overgange de møder.

Vores hus er beriget med børn og familier fra mange kulturer, hvilket er med til at give børnehaven et særligt miljø. Foruden dansk, der er vores første sprog, tales der engelsk og mange andre sprog. Dette er med til at gøre børnene rummelige, give dem forståelse for, at vi alle er ens på trods af forskelligheder, de bliver nysgerrige og bliver så gode til at tage det som en selvfølgelighed at deres kammerater kan se anderledes ud. Den rummelighed de får hos os håber vi naturligvis de bærer med videre i livet.

Vi har mange traditioner i vores gamle hus og vi gentager dem gerne, da det er så vigtig en del af vores kultur. Hvert år fejrer vi årstiderne, jul, fastelavn, påske, efterår, ligesom bondegårdstur, rytmikforløb, teaterture, skolegruppe, discofest, Luciaoptog, fællesspisninger både sommer og vinter og naturligvis børnehavens fødselsdag.

Vi arbejder med ugeplaner, som er med til at give børn, forældre og personale en forudsigelig hverdag. Her tilrettelægger vi dagene, så alle børnenes kompetencer i spil og vi skaber rum for at der er plads til udvikling.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,