Helleruphøj

Vi møder barnet anerkendende og engagerede.

Adresse

Bregnegårdsvej 28 A 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 39620249

Helleruphøj er en selvejende integreret institution som hører under Gentofte børnevenner.

 

Leder:
Helle Sørensen
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
NA

Helleruphøj er en integreret institution der består af en vuggestue med 44 børn og to børnehaver med hhv. 35 og 42 børn.

Vores kerneopgave er formuleret med udgangspunkt i Dagtilbudsloven og Gentofte Kommunes Børnevision:

 Helleruphøjs kerneopgaver er, at alle børn trives, udvikler sig og bliver læringsparate i et trygt og legende miljø, så de bliver robuste til, at meste overgange i deres liv.

Derudover er den krydret med det vi arbejder for hver dag:
Nemlig at det skal være sjovt at gå i Helleruphøj.

 Vi arbejder struktureret og prioriterer overgange, så børnene føler sig trygge, både i overgange fra hjemme til vuggestue og fra vuggestue til børnehaven og til sidst, når vi sender dem i skole.

I vuggestuen arbejder vi med tidlig relatering til familierne. Så de kender vuggestuen når de skal starte.

 Vi arbejder på tværs af vuggestuen og børnehaverne, så børnene i overgangen mellem vuggestuen og børnehaven allerede har et kendskab til børnehavelivet og de voksne.

Vi har et tæt samarbejde med de skoler, der ligger i vores nærområde og arbejder fokuseret
med de ældste børn, så de bliver klædt bedst på til skolestarten.

Derudover er der flere ting, som skal være på plads, hvis det skal være sjovt at gå på Helleruphøj:

Man skal opleve sammenhæng mellem institution og hjemmet

Man skal mødes af nogle engagerede og nærværende voksne

Man skal have nogle gode kammerater

Man skal være med til at bestemme og have mulighed for at kunne fordybe sig.

Man skal have mulighed for at være en del af et fællesskab

Hvis du har lyst til en rundvisning, så kontakt leder Anna Aabro på tlf. 39 62 02 49.