Børnehuset Elverhøj

Vi er en stor kombineret daginstitution med 4 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

Adresse

Kirkevej 7 A 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39637721

Børnehuset Elverhøj er en vuggestue og en børnehave. Vuggestuen holder til i det røde hus med tårnet og børnehaven holder til i det gule hus.

Bygningerne har tidligere fungeret som skole, hvilket man kan ane i nogle af rummene stadigvæk. Der ligger en fantastisk gymnastiksal på stueetagen og der er også et storkøkken. De gamle bygninger er smukt udstyret med tårne og små finurlige kroge og hjørner. Legepladsen er nyrenoveret og opdelt til vuggestuebørn og børnehavebørn.

I vuggestuen er der 4 stuer, hvor der vil være 11-12 børn på hver stue og i børnehaven er der 2 stuer, hvor der vil være 22-24 børn på hver stue. Der er madordning for både vuggestue og børnehave.  På en anden adresse – Morescosvej 11c – er der et nyindrettet naturværksted tilknyttet Børnehuset Elverhøj. Dette besøger børnene på skift fra hver uge fra mandag til onsdag. Hertil hører også en fantastisk legeplads med bålplads og frugttræer.

Gå til Kløvedalens hjemmeside 

Leder:
Pernille Brems
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

Børnehuset Elverhøj - afdeling Kirkevej og Morescosvej

Pædagogiske principper

Vi arbejder med inklusion som et generelt menneskesyn og anerkender vigtigheden af, at individet indgår i og bidrager til fællesskabet. I Børnehuset Elverhøj indgår barnet i og bidrager til børnefællesskabet.

Vores pædagogiske tilgang til barnet skal kunne tilgodese barnets behov for accept, inddragelse og ligeværdighed. For Børnehuset Elverhøj betyder ordet inklusion, at man som individ, føler sig anerkendt og accepteret. I Børnehuset Elverhøj er der ingen, der er en udfordring, selvom man godt kan have en udfordring.

Vi formidler inklusionstanken gennem vores pædagogiske praksis. Alle børn er individer og bidrager derfor med forskellige ting til fællesskabet. Vi ser det som en ressource, at børnefællesskabet bliver så mangfoldigt som muligt. Herved stadfæstes en institutionskultur, hvor ressourcetænkning og udviklingspotentialer er omdrejningspunktet.

Pædagogisk praksis

I Børnehuset Elverhøj arbejder vi anerkendende i mødet med barnet. Vi ved, at børn lærer på forskellige måder, og derfor tilrettelægger vi læringsrum ud fra barnets ressourcer.

Det er vigtigt, at barnet oplever succes – også i de situationer, som kan være svære. Differentierede fællesskaber er vores metode til at danne læringsrum, hvilke tager hensyn til forskellige læringsstile. Disse er fleksible fællesskaber, der kan imødekomme børns forskellige behov og som kan understøtte børns mestring af kompetencer i forskellige tempi.

Igennem differentierede fællesskaber får alle børn adgang til betydningsfulde deltagelsesmuligheder. Vores aktiviteter bliver tilrettelagt og planlagt ud fra Kommunens læreplanstemaer, hvilket sikrer, at alle børn får mulighed for at indtage læring og udvikle sig.

For at kunne bibeholde ressourcetænkningen – omkring barnet – ser vi det som essentielt, at vi vedvarende evaluerer arbejdet omkring barnet. Dette gøres bl.a. ved hjælp af praksisfortællinger, der skaber grobund for refleksion, debat og evaluering.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,