Genvejsmenu

Forældrebestyrelser

Forældre kan søge indflydelse på deres barns hverdag i daginstitutionen blandt andet via forældrebestyrelser.

I alle kommunale daginstitutioner er der en forældrebestyrelse, der består af forældre og repræsentanter fra personalet. Forældrebestyrelsens opgave er beskrevet i Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje).

I følgende baggrundsnotat til Styrelsesvedtægten kan man finde en række bemærkninger til centrale begreber fra styrelsesvedtægten, samt henvisninger til en række politikker, prioriterede indsatser og retningslinjer, som Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har fastsat for bl.a. driften af dagtilbud i Gentofte Kommune.

Derudover indeholder baggrundsnotatet henvisninger til materiale, der er udarbejdet for at understøtte og inspirere forældrebestyrelsens arbejde.

I selvejende daginstitutioner er der enten en bestyrelse med et flertal af forældre eller en bestyrelse og en forældrebestyrelse, det fremgår af daginstitutionens vedtægt, her kan du også læse om deres opgaver. Den fås ved henvendelse til den konkrete daginstitution. En selvejende daginstitution har indgået driftsoverenskomst med kommunen. => skabelon til driftsoverenskomst.

Læs om rollen som forælder i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune i denne vejledning.

Få inspiration til arbejdet i forældrebestyrelsen med dette inspirationsmateriale.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,