Enkeltmandsundervisning

Enkeltmandsundervisning er et skoletilbud til unge i 7. – 9. klasse, der midlertidigt står uden skoletilbud. Undervisningen foregår normalt på Ungdomsskolen.

De unge får undervisning minimum 6 timer om ugen enten alene eller i mindre grupper sammen med andre unge. Der undervises i fagene dansk, engelsk og matematik og undervisningen tilrettelægges individuelt for hver elev. Undervisningen foregår normalt på Ungdomsskolen.

Alle unge har en kontaktlærer, som varetager forældresamarbejdet og har en særlig opmærksomhed på den unges trivsel og planlægningen af det fremtidige skoleforløb.

Mens den unge er elev i ordningen afklares det, hvilket nyt skoletilbud den unge skal have. Den unge får hjælp til overgangen til et nyt skoletilbud.

Vil du vide mere om Enkeltmand, så kontakt:

Skoleleder

Jette Østergaard
Tlf. 3998 5408
mail: jetl@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Ungdomsskolen
Bregnegårdsvej 21 B, 2900 Hellerup, 3998 5400,