Gentofte Fritidscenter

Adresse

Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39460530

Gentofte fritidscenter er beliggende i skoledistrikt vest med plads til X børn.

Vore lokaler befinder sig på skolen og vi mener GFC skal være et sted for børn og unge, hvor humor og glæde præger samværet. Vi tilstræber at børnene udvikler en høj grad af selvstændighed, baseret på selvværd.

Åbningstider:
 

Fritidsklub (4. - 6. klasse)

Mandag - Onsdag:     14.30 - 17.00
Torsdag og fredag:     13.30 - 17.00
Fredag:                       14.30 - 17.00

Juniorklub (6. 7. 8. og 9. årgang)

Mandag:                       14.30 - 17.00
Tirsdag og onsdag:      17.00 -  21.00.
I ferieperioder har Klubben åben fra 10.00 til 17.00

Lukkedage og åbningstider i ferieperioderne kan ses på Fritidscenterets hjemmeside.

Særlige bemærkninger:
-

Formål og indhold for Gentofte Fritidscenter

Barnets hverdag i skolen, undervisningsdelen og fritidscenteret, skal ses som en sammenhængende del, forstået på den måde, at disse gensidigt har betydning og afsmittende virkning for, hvordan man når målene for barnet.

Fritid, altså tiden i GFO Kilden, GFO Baunen og i Klubben, har stor betydning for det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og muligheden for at kunne indlære. Endvidere har tiden i Fritidscenteret en stor betydning for samværet og trivslen i den samlede børnegruppe/klasse.

Trivsel er en vigtig forudsætning for at kunne udvikle faglige og sociale kompetencer.

Et rigt, varieret og lærerigt liv i Fritidscenteret er et vigtigt grundlag for barnets fremtid, ligesom en god skolegang og en god opdragelse i hjemmet er det.

Børnenes personlige udvikling er primært et forældreansvar. Alle voksne, som omgiver barnet, har et medansvar for at understøtte barnets videre udvikling. Dette sker i tæt samarbejde med hjemmet, Fritiden og undervisningsdelen.
Med udgangspunkt i en anerkendende tilgang er fritidsaktiviteter og fritidspædagogik centrale begreber for Gentofte skoles Fritidscenters identitet.

Fritidscenterets opgave er at bevare en frizone for kreativitet, bevægelse, hvile og samvær i et forpligtende fællesskab. Vi vil derfor i Fritidscenteret prioritere at fokusere på trivsel, velbefindende og at skabe nogle positive udviklende rammer for børnene.

Fritidscenteret skaber rammer, som gør, at børnene får indsigt og erfaring i hvilke handlinger, der er hensigtsmæssige i hvilke situationer. Børnene lærer at mestre hverdagen og hverdagssituationer, så de kan agere optimalt i relationer til andre mennesker. Denne erfaring er bl.a. en forudsætning for at kunne indgå i fællesskaber og demokrati.

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,