Folkeskoler til trivsel og læring

Vi vil have den bedste skole. Et skolevæsen, hvor alle børn skal lære mere, så fagligheden styrkes, og hvor børnene skal lære at lære. Vi respekterer, at børn lærer på forskellig vis, så undervisningen sætter fokus på det enkelte barn.

I Gentofte Kommune er der:

  • 11 folkeskoler
  • 1 specialskole
  • 1 ungdomsskole 
  • 6 privatskoler (frie grundskoler)

Skolerne har deres egne hjemmesider, hvor du kan finde yderligere information om de enkelte skolers skolebestyrelser, aktivitetskalendere, klassernes ugeplaner, skolens personale og meget mere.

Her kan du besøge skolernes hjemmesider:

  

Et samlet skoledistrikt

I Gentofte Kommune er der frit skolevalg mellem kommunens 11 forskellige folkeskoler, hvis der er plads på den ønskede skole. Skolerne i Gentofte Kommune har hver deres unikke måde at arbejde hen mod målet om at skabe den bedste skole. Alle skoler vægter faglighed, trivsel, udvikling og samarbejde med hjemmet højt.

I søgefunktionen Skoleopland, kan du finde de skoler, som ligger inden for en afstand af 2,5 km fra din adresse. Læs mere om skoleopland og find søgning. 

Hvis dit barn skal starte i en ny skole som tilflytter til kommunen eller ønsker at skifte skole, skal du vide at:

Dit barn kan optages på en af vores 11 folkeskoler i Gentofte Kommune forudsat, at elevtallet giver mulighed for optagelse på den ønskede skole. Du kan få oplysninger om antal elever på de enkelte skoler og klassetrin ved henvendelse til Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid - skoleindskrivning@gentofte.dk

Hvis du ønsker at dit barn skal skifte skole i Gentofte Kommune, kan han/hun skifte til skoler, hvor der er under 24 elever i gennemsnit på årgangen.

Hvis du ønsker dit barn optaget på en skole i Gentofte Kommune og I ikke er bosiddende i kommunen, kan han/hun optages i klasser, hvor der er under 24 elever i gennemsnit på årgangen.

Hvis du er tilflytter til kommunen, vil dit barn få plads i en af skolerne. Antallet af børn skal være under 25 i gennemsnit på årgangen.

Gentofte Kommune oplever en stor interesse for vores folkeskoler. Det betyder, at der på mange af vores skoler er årgange, der er lukket for optag af nye elever. Kontakt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid for oplysning om, hvor der er plads.

Ved særlige forhold af pædagogisk karakter kan Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid beslutte at lukke for optag på en årgang.

OBS! Følgende årgange er af pædagogiske årsager pt. lukket for optagelse af elever.

Dyssegårdsskolen: 0. årgang
Munkegårdsskolen: 0.og 7. årgang
Ordrup skole: 7. årgang
Skovshoved skole: 3. årgang.

Andre trin på skolerne kan være lukket for optagelse af elever gr. høje elevtal.

Yderligere oplysninger om "lukkede årgange" kan fås hos Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

 

Et godt skoleliv for alle børn og unge

Kommunens skolevæsen tilbyder børnene i kommunen et godt, aktivt og udfordrende skoleliv.

Børnene kommer til kommunens skoler med lyst og glæde og deltager sammen med deres kammerater og skolens voksne i et læringsmiljø, som stimulerer og bevarer deres nysgerrighed, virkelyst og fantasi.
Kommunens skoler sikrer, at børnene tilegner sig færdigheder, kundskaber og viden.

Det enkelte barns personlige og sociale udvikling skal præges af selvværd og ligeværd.
Respekt for andre mennesker og anderledes holdninger, ansvar og medansvar er grundlæggende kvaliteter i arbejdet og samvær i skolen.

Skoler og fritidsinstitutioner samarbejder om at få skabt større sammenhæng i børns hverdag ved at udvikle et helhedssyn på børns liv og opvækst.

 

Mål, rammer og styring

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolernes virksomhed, og beslutter det generelle kvalitetsniveau samt evaluerer de opnåede resultater.

Kommunalbestyrelsen udmelder indsatsområder og udviklingstemaer.

Skolebestyrelsen fastsætter med udgangspunkt i de politisk fastsætte mål, de overordnede mål og den overordnede plan for den enkelte skole.

Skolens ledelse har ansvar for, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner for skolens mål og de udmeldte indsatsområder, og at der foretages dokumentation og resultatvurdering.