10. klassecenter

Når den unge vælger 10. klasse, foretages et aktivt tilvalg, og netop det aktive valg er en væsentlig forudsætning for et godt forløb, hvor faglig og personlig udvikling giver et solidt afsæt for senere uddannelses- og erhvervsvalg.

Efter 9 år i folkeskolen skal det første rigtige uddannelsesvalg træffes. Der skal vælges mellem en lang række ungdomsuddannelser, og blandt disse muligheder er 10. klasse i Gentofte Kommune.

10. klasserne er centralt beliggende i kommunen – sammen med Ungdomsskolen – hvor målet har været at skabe et unikt lærings- og ungdomsmiljø, med undervisning fra morgen til aften. Ved at samle en lang række ungdomsaktiviteter i samme organisation, har vi mulighed for at udbyde et meget omfattende undervisningstilbud, der kan målrettes den enkelte elev.

I kraft af et tæt samarbejde med bl.a. gymnasier, folkebibliotekerne, idrætsorganisationerne og erhvervslivet kan vi tilbyde et bredt fagligt velfunderet uddannelsesforløb for skolens elever. 10. klasse betragter vi ikke som afslutningen på grundskolen, men tværtimod som starten på et nyt uddannelsesforløb.