Fremtidens udskoling - motiverede elever klar til en digital fremtid

 ”I Gentofte Kommune har vi 11 folkeskoler, som vi er meget stolte af. Dem kan I læse om ved at besøge deres hjemmesider på nedenstående links. De har alle gjort sig umage med at beskrive, hvad der er særligt for netop deres udskoling, og hvordan Fremtidens udskoling ser ud hos dem.
Fælles for alle vores skoler er, at eleverne har høj faglighed og dygtige undervisere, men på dagens arbejdsmarked og i løsningen af verdens udfordringer, er der også brug for tværfaglige kompetencer som de såkaldte 21st century skills: samarbejde, it og læring, videnskonstruktion, problemløsning og innovation, selvevaluering og kompetent kommunikation. Alt dette arbejdes der med i skolerne gennem projektarbejder, verdensmål, i deltagelse i fx LEGO League, Projekt Edison, C.R.A.F.T. og lignende forløb, men også ved at lade eleverne stifte bekendtskaber med forskellige virksomheders udfordringer. Eleverne arbejder skabende og med innovative processer i forløb som bl.a. Den innovative projektopgave og #virkelighedensskole, hvor der sparres med virksomheder eller løses problemer for disse. Det giver høj motivation hos eleverne, at deres arbejde har betydning for flere end dem selv, og de får gode erfaringer med, at deres bidrag kan forandre og forbedre noget i verden. Det er med andre ord fremtidens udskoling med læring uden grænser.
Nogle af vores skoler har samarbejder med et gymnasium om et sammenhængende udskoling- og gymnasieforløb.  Dem, og alle de andre udskolinger med hver deres særpræg, kan I læse om nedenfor ved at klikke på skolernes links. God læselyst!".

Formand for Skoleudvalget, Pia Nyring og direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Anders-Peter Østergaard.

Udskolingen i Byens Hus

Alle udskolingselever i kommunens folkeskoler har en del af deres undervisning i 7. – 9. klasse i Udskolingen i Byens Hus.
Udskolingen i Byens Hus er 1200 m2 nyindrettede og innovative læringsrum. Her er et makerspace, medierum og meget mere, som understøtter udskolings-DNA’et. I kan læse mere om det særlige udskolings-DNA nederst på siden.
I Udskolingen i Byens Hus får fag og projekter en ekstra praksisfaglig og teknologisk dimension, og eleverne kan arbejde med både hoved, hænder og hjerte. Udskolingen i Byens Hus er centrum for udsyn og samarbejder – her mødes lærere og elever på tværs af skoler med den omkringliggende verden, herunder virksomheder, foreninger, organisationer og verdensmål.
Mød Udskolingen i Byens Hus.

Links til skolernes udskolingsbeskrivelser

Bakkegårdsskolen og Idrætsskole
Dyssegårdsskolen
Gentofte Skole
Hellerup Skole
Maglegårdsskolen
Munkegårdsskolen
Ordrup Skole og BIOTEK
Tjørnegårdsskolen
Tranegårdsskolen
Skovgårdsskolen og HUMA
Skovshoved Skole
Søgårdsskolen – Gentofte Kommunes specialskole
Ungdomsskolen – 10. klasse
Visiterede tilbud: Loftet, Kvisten og Rejseholdet

De femårige samarbejder mellem skole og gymnasium

Gentofte Kommune har tilbud om sammenhængende forløb fra 8. klasse til 3. g.

Der findes to forløb: BIOTEK, i et samarbejde mellem Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium, og HUMA (samfund og innovation), i et samarbejde mellem Skovgårdsskolen og Øregård Gymnasium. Disse forløb kan ansøges – se nedenfor.
Hellerup Skole og Gl. Hellerup Gymnasium har samarbejde om STEM-fagene (science-technology-engineering - mathematics), men uden ny klassedannelse. Optagelse på Hellerup Skole for dette forløb sker efter reglerne for almindeligt skoleskift – kontakt skolen for mere information.

Informationsarrangementer for de femårige forløb:

Der afholdes ikke informationsarrangementer på almindeligt vis i år, grundet coronavirus.
BIOTEK – i samarbejde med Ordrup Gymnasium – virtuelt arrangement. Mere information på skolens hjemmeside via link ovenfor.
HUMA – i samarbejde med Øregård Gymnasium – virtuelt arrangement på skolens hjemmeside via link ovenfor.

Ansøgning og optagelse til de femårige forløb:


D. 15. december 2020 åbnes der for ansøgninger til de to femårige forløb BIOTEK og HUMA. Fra denne dag kan du læse om alle kommunens udskolinger ved at trykke på links på denne side samt finde ansøgningsskema i bunden af siden.
Der er begrænsede pladser til de femårige forløb, hvorfor der efter tilmeldingsfristen trækkes lod om pladserne. Ansøgninger, der kommer ind efter tilmeldingsfristen, tages ikke med i lodtrækningen, men placeres på en venteliste efter rettidige ansøgere. Ansøgere med bopæl i kommunen prioriteres.

Vigtige datoer:

15. december 2020 – der åbnes for ansøgninger. Ansøgningsskema sendes til skoleindskrivning@gentofte.dk. Der gives kvittering for ansøgning – hvis denne ikke modtages inden for 48 timer, kontakt da skoleindskrivningen på 3998 5000.

20. januar 2021- tilmeldingen lukkes kl. 23:59
4. februar 2021 – I får besked om optagelse eller ventelisteplads efter kl. 15.

Baggrund

Et forslag om Fremtidens udskoling i Gentofte Kommune blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i oktober 2018.
 
Siden august 2019 har kommunens udskolinger arbejdet med et øget fokus på elevernes motivation og digitale kompetencer, således at eleverne har det høje faglige niveau, der kendetegner udskolingen, og at de med en række fremtidsrettede og digitale kompetencer er rustede til den fremtid, der møder dem.
Forslaget er blevet til bl.a. på baggrund af samtaler med elever. Fælles for elevernes udsagn er ønsket om mere kreativitet, mere variation og flere valgmuligheder i udskolingsårene, men også et ønske om mere virkelighed og kendskab til den fremtid, der ligger foran dem.
Kommunens udskolinger arbejder sammen på tværs ud fra overskriften Motiverede elever klar til en digital fremtid og det særlig udskolings-DNA med følgende overskrifter

Originalitet i fællesskaber

Eleverne i udskolingen færdes i trygge og anerkendende fællesskaber med plads til originalitet. Her skal de udvikle kompetencer og et bæredygtigt, dannelsesmæssigt ståsted, som ruster dem til at indgå i små og store fællesskaber og have lokalt og globalt udsyn.

Fejle for at mestre


Eleverne i udskolingen skal lære at mestre – også gennem at fejle. De skal være fortrolige med deres udviklingspotentialer samt opøve kompetencer i at tilgå en opgave nysgerrigt og vedholdende. Eleven skal altid kunne får sparring fra en lærer, mentor eller buddy.

Udforske og skabe


Eleverne i udskolingen lærer at arbejde innovativt, udforskende og skabende med virkelighedsnære problemstillinger, og derved oplever handlekraft samt opøver tværfaglige og fremtidsrettede kompetencer og får kendskab til forskellige fremtidsmuligheder.

Ansøgningsskema 2021 til HUMA eller BIOTEK

Læs opgaveudvalgets forslag til Fremtidens Udskoling i Gentofte Kommune (pdf)

Læs mere om Opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte