Fremtidens udskoling

Et forslag om fremtidens udskoling i Gentofte Kommune blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i oktober 2018.

Fra august 2019 har Fremtidens udskoling et øget fokus på elevernes motivation og digitale kompetencer, således at eleverne har det høje faglige niveau, der kendetegner udskolingen, og at de med en række fremtidsrettede og digitale kompetencer er rustede til den fremtid, der møder dem.

Gentofte Kommune arbejder med et særlig udskolings-DNA, som rummer overskrifterne

Originalitet i fællesskaber

Mål: At elever i udskolingen færdes i trygge og anerkendende fællesskaber med plads til originalitet, og hvor eleven kan udvikle kompetencer samt et bæredygtigt, dannelsesmæssigt ståsted, som ruster eleven til at indgå i små og store fællesskaber og have lokalt og globalt udsyn.

Fejle for at mestre

Mål: At elever i udskolingen lærer at mestre - også ved at fejle, at de kender deres udviklingspotentialer og vækstpunkter og opøver kompetencer i at tilgå en opgave nysgerrigt og vedholdende. At eleven altid kan få sparring fra en lærer, mentor eller buddy.

Udforske og skabe

Mål: At elever i udskolingen mestrer at arbejde innovativt, udforskende og skabende med virkelighedsnære problemstillinger, og derved oplever handlekraft samt opøver tværfaglige og fremtidsrettede kompetencer og får kendskab til forskellige fremtidsmuligheder.

Skolerne skal i højere grad end tidligere samarbejde med hinanden og omverden for at udmønte DNA’et, og der arbejdes på fælles teknologiske og faglige faciliteter i et projekthus, der kan understøtte arbejdet.

Eleverne er med 

Forslaget er blevet til bl.a. på baggrund af samtaler med elever. Fælles for elevernes udsagn er ønsket om mere kreativitet, mere variation og flere valgmuligheder i udskolingsårene, men også et ønske om mere virkelighed og kendskab til den fremtid, der ligger foran dem.

Det er også blevet tydeligt, at tryghed er vigtig, men at tryghed opleves forskelligt. Nogle oplever tryghed i det nære og kendte, mens andre oplever tryghed i tværgående interessefællesskaber, som eksempelvis de femårige udskolings- og gymnasieforløb. Eleverne giver også udtryk for stort præstationspres.

Elevernes stemme og input fra øvrige involveringsmøder med skoleledelser, -bestyrelser, udskolingslærere og andre interessenter er bearbejdet i Opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte, og danner baggrund for det netop vedtagne forslag.

Læs opgaveudvalgets forslag til Fremtidens Udskoling i Gentofte Kommune (pdf)

Læs mere om Opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte