Skoleindskrivning

Alle børn, der fylder 6 år i indeværende år, skal ifølge Folkeskoleloven starte i 0. klasse til august.

Et barn, der fylder 5 år inden den 1. oktober indeværende år, kan optages i 0. klasse, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen i 0. klasse og følge klassen videre i 1. klasse. Kontakt den nærmeste skole for samtale og indskrivning.

Digital skoleindskrivning til 0. klasse august 2020

Skoleindskrivning med start i 0. klasse i 2020 blev afsluttet den 3. januar 2020.

Du kan kontakte os på skoleindskrivning@gentofte.dk eller tlf. 39 98 50 00.

Udsat skolestart

Hvis dit barn ikke skal starte i 0. klasse i 2020, skal der søges om udsættelse af skolestart. Deadline for ansøgning om udsat skolestart er fredag den 10. januar 2020.

Hent blanket til ansøgning om udsat skolestart (pdf)