Udsat skolestart

Et barns undervisning kan udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.

Alle børn skal starte i 0. klasse det kalenderår, de fylder 6 år. Hvis forældrene skønner, at det er nødvendigt at udsætte skolestarten, skal de søge om dispensation sammen med skolelederen på den nærmeste folkeskole. Dette gælder også hvis barnet evt. senere ønskes indmeldt i en privatskole.

Beslutningen om udsættelse af skolestart skal altid tage udgangspunkt i det enkelte barns udvikling. Hvis I er i tvivl, om jeres barn skal have udsat sin skolestart, bør I tage kontakt til jeres dagtilbud. Procedurer vedrørende udsættelse af skolestart beskriver, hvilke muligheder I har for at få råd og vejledning.

Selve ansøgningsskemaet om udsættelse af skolestart skal underskrives af skolelederen på den nærmeste folkeskole og udarbejdes sammen med jeres daginstitution.

Regler om skoleudsættelse i henhold til Folkeskoleloven:

”§ 34, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, jf. § 54, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave.”

Hvis I vil vide mere, er det en god ide at tale med personalet i jeres børnehave.