Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Gentofte)

UU-Gentofte er et vejledningscenter for unge fra 7. - 10. klasse og for unge mellem 15 og 25 år der har forladt grundskolen.

UU-Gentofte

UU-Gentofte varetager uddannelsesvejledningen i Gentofte Kommune. UU-Gentofte vejleder grundskoleelever fra 7. til 10. klasse samt unge mellem 15 og 24 år, der har forladt grundskolen og ikke har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse.

Alle unge i Gentofte Kommune vil få tilbud om individuel vejledning, men UU-Gentofte har særligt fokus på at vejlede de elever og unge, der har udfordringer med at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. UU-Gentofte vejleder både til ordinære uddannelser og til uddannelser for unge med særlige behov. UU-Gentofte står også for målgruppevurderingen til den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Som en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats samarbejder UU-Gentofte tæt med andre kommunale enheder der beskæftiger sig med elever og unge.

UU-Gentoftes adresse

UU-Gentofte
Gentofte Kommunes Ungdomsskole
Bregnegårdsvej 21B
2900 Hellerup

Vejledningsadresse

Hartmannsvej 22,

2900 Hellerup.

Kontaktinformationer:

Kontakt rettes til leder Mads Aafeldt
Tlf. 51 39 32 00

Mailadresse: maaf@gentofte.dk

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Statens Uddannelsesstøtte er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18, der tager en uddannelse.

På hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte kan du få vejledning om reglerne og du kan se hvad du skal gøre i forskellige situationer og du kan søge om SU.