Børnekulturpuljen

Teater, musik, kultuarv eller kunst - gennem Børnekulturpuljen kan du søge midler til børns møde med kulturen.

Børn i Gentofte skal tilbydes en rig og mangfoldig børnekultur. Børnekulturpuljen skal sikre, at børn i Gentofte får flere tilbud om kulturelle oplevelser og aktiviteter.

Hvem kan søge?

Børnekulturpuljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger, daginstitutioner, dagplejere, skoler og andre, der arbejder med børn og kultur. Støtten ydes til projekter for og med børn i alderen 0-16 år.

Hvad støtter Børnekulturpuljen?

Børnekulturpuljen yder støtte til børns møde med kunst og kultur. Det kan være i form af koncert- og teateroplevelser. Det kan også være gennem mødet med en professionel kunstner. Desuden støtter puljen projekter, der styrker kendskabet til den lokale kulturarv.

Børnekulturpuljen vægter børnenes aktive deltagelse højt.

Børnekulturpuljen støtter projekter af høj kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet, der gør en forskel for børn i Gentofte. Nye initiativer og projekter med små budgetter prioriteres højt.

Børnekulturpuljen yder alene støtte til projekters kulturfaglige indhold. Det vil sige, at puljen ikke giver støtte til driftsudgifter.

Hvor meget kan der søges om?

Børnekulturpuljen støtter max. 50 procent af udgifterne til et projekt. De resterende beløb skal ansøgeren selv finansiere.

Hvornår kan der søges støtte?

Børnekulturpuljen kan søges hele året. Puljen yder ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. Det anbefales derfor at indsende ansøgninger i god tid.

Hvad indeholder den gode ansøgning til Børnekulturpuljen?

 • Projektets indhold og formål
 • Hvem og hvor mange henvender projektet sig til
 • Projektansvarlig/kontaktperson
 • Adresse, telefonnummer og e-mail
 • SE eller CVR nummer
 • Kontonummer hvortil et eventuelt tilskud skal udbetales
 • Eventuelle samarbejdspartnere
 • Hvor, hvordan og hvornår skal projektet gennemføres
 • Budget med forventede udgifter og indtægter
 • Hvor stort et beløb puljen ansøges om
 • Hvordan det resterende beløb finansieres

Projekter, der modtager støtte fra Børnekulturpuljen, skal senest 6 uger efter projektets afslutning aflægge regnskab og udarbejde en kort evaluering med billeddokumentation.  

Ansøgninger sendes til bornekulturpuljen@gentofte.dk

Spørg bare: Hilde Østergaard, børnekulturkonsulent, tlf: 39 98 58 54, bornekulturpuljen@gentofte.dk.

Eksempler på projekter støttet af Børnekulturpuljen

 • En vuggestue søgte tilskud til et maleprojekt, hvor 39 børn i alderen 0-3 år i to uger havde besøg af en billedkunstner. Dette projekt modtog fra Børnekulturpuljen et tilskud til billedkunstnerens honorar. Af vuggestuens evaluering fremgår det, at børnene havde stor glæde af udforskning og eksperimenter indenfor det billedkunstneriske felt.
 • Et andet eksempel er et musikprojekt i en børnehave, hvor 30 børn i alderen 3-6 år i et længerevarende forløb havde besøg af en konservatorieuddannet musikpædagog, som introducerede børnene for nye instrumenter og forskellige måder at udtrykke sig musikalsk på.
 • En børnehave søgte om midler til et projekt om engle. Først ville børnehavens 42 børn i teatret for at se en forestilling, der netop omhandlede engle. Og dernæst ville børnehaven arbejde videre med temaet ved sammen at lave en engel, som kan fortælle historier. Børnekulturpuljen støttede børnenes møde med den udøvende kunst – teaterturen.
 • På en skole i Gentofte ville man meget gerne opsætte et teaterstykke i samarbejde med en professionel teaterinstruktør. Elever, forældre, skole og GFO gik sammen i projektet, hvor børnene fik indblik i processen, der går forud for opsætningen af en teaterforestilling. Børnekulturpuljen støttede en del af instruktørens honorar.