Ungepuljen

Er du mellem 12 og 25 år og bosiddende i Gentofte Kommune, så kan du søge Gentoftes ungepulje om midler.

I Gentofte vil vi gerne tilbyde kommunens unge spændende kulturelle arrangementer. Det gør vi blandt andet ved at støtte de unges egne initiativer med udgangspunkt under værdien "Ansvar og medbestemmelse".

Hvem kan søge Ungepuljen?

Alle unge mellem 12 og 25 år bosiddende i Gentofte Kommune med en god idé til et projekt, der skabes af, for eller med andre unge kan søge Ungepuljen. En ansvarlig over 18 år skal skrive under på regnskabet.  

Hvornår kan du søge?

Der er løbende ansøgningsfrist, og du får svar inden for tre uger.

Hvad bliver der lagt vægt på?

Pengene i Ungepuljen er til projekter, der skabes af, for og med unge i Gentofte Kommune. Vi prioriterer nybegyndere og amatører, projekter med små budgetter, ikke-kommercielle arrangementer, debatskabende events og tværkunstneriske aktiviteter.

Hvordan søger du?

Send en mail til Louise Steenholt Larsen på losl@gentofte.dk og beskriv dit projekt samt hvor mange penge, du har brug for. Husk at skrive et mobilnummer, så vi kan få fat på dig. Hvis du gerne vil have gode råd, inden du søger, er du altid velkommen til at maile.

Hvilke projekter får ikke støtte?

Ungepuljen støtter ikke driftsudgifter (løn og lignende), projekter, som kun er til gavn for ansøgeren (eksempelvis udgivelse af en cd), partipolitiske, religiøse og diskriminerende projekter, kommercielle projekter og private arrangementer.  

Hvad skal du huske, når du har fået pengene?

Det er vigtigt at vi får besked, hvis projektet ændrer sig væsentligt – ellers risikerer du, at du skal betale pengene tilbage. Husk også at få kvitteringer på alt, hvad du køber og husk, at pengene ikke dækker ”sorte udgifter”, som ikke opgives til Skattevæsenet. Det er dit ansvar at få de nødvendige tilladelser til at afholde arrangementer, men du kan altid få råd og vejledning hos os.

Hvad skal du huske, når projektet er overstået?

Når du/I er færdige med projektet, skal du lave en beskrivelse af, hvordan det gik, og du skal lave et regnskab for, hvad du/I har brugt pengene til. Vi vil altid gerne have billeder, lyd, tekst eller andet fra arrangementet.

Spørg bare: Louise Steenholt Larsen, losl@gentofte.dk 

 

 

Ansvarlig for siden:

Unges Frie Tid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, -,