Børn skal have masser af kultur

Alle børn i Gentofte skal møde kunst og kultur i hverdagen. Både i form af forskellige kunstarter, aktiv deltagelse, undervisning og oplevelser.

Oplevelser og aktiviteter i kulturlivet giver børn både faglige og sociale kompetencer. Kultur skaber det fundament, som understøtter vilkårene for livslang læring og personlig udvikling.

Derfor tilbyder vi en bred palette af kulturelle oplevelser. Det er målsætningen at alle børn skal møde kunst og kultur i deres hverdag. Alle børn skal kunne udfolde deres evner og interesser – alene eller sammen med andre, og alle skal have glæde af de oplevelser og udviklingsmuligheder, der ligger i mødet med det kulturelle.

Vi har fokus på kulturelle tilbud til børn gennem hele opvæksten. Det indbefatter blandt andet: 

 • Gentofte Musikskole
 • Drama og Billedskolen 
 • Kulturpakker
 • Børnebibliotekerne 
 • Børnekulturpuljen 
 • Aktiv sommer, efterår og vinter
 • Golden Days 
 • Særarrangementer for børn på kulturinstitutionerne i Gentofte 

Brug kommunens børnekulturkonsulent

I Gentofte Kommune medvirker en børnekulturkonsulent til at udvikle, koordinere og gennemføre kulturprojekter med børn som aktive deltagere. 

Børnekulturkonsulenten sidder til daglig på Gentofte Rådhus og samarbejder med biblioteker, daginstitutioner, dagplejen, skoler, museer, Lokalhistorisk Arkiv, kunstnere, foreninger, kulturinstitutioner og andre dele af kommunen.

Du kan bruge konsulenten til:

 • Idéudvikling af konkrete børnekulturprojekter
 • Vejledning i forhold til projektets rammer: Økonomi, evaluering og dokumentation
 • Kontakt til billedkunstnere, dansere, musikere, designere og andre samarbejdspartnere
 • Oplæg om børnekultur i praksis, for eksempel for medarbejdere og forældre i daginstitutioner.

Spørg bare: Hilde Østergaard, børnekulturkonsulent, his@gentofte.dk