Helbredstillæg

Det er obligatorisk at søge om helbredstillæg digitalt. Du kan gøre brug af selvbetjenings her på siden. Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du henvende dig i Kommuneservice og få hjælp eller blive undtaget for selvbetjening.

Du kan søge helbredstillæg, hvis du er folkepensionist og har en formue på mindre end 91.900 kr. Du kan få helbredstillæg til:

  • Medicin
  • Tandlæge
  • Fysioterapi
  • Fodbehandling (henvist af læge)
  • Kiropraktor
  • Psykolog

Medicinen og behandlingen skal være tilskudsberettiget efter Sundhedsloven. Det vil sige, at du kun kan få helbredstillæg, hvis du samtidig får tilskud fra sygesikringen.

Du kan ikke få helbredstillæg, hvis du har en likvid formue, der er større end 91.900 kr. i 2021. Det gør ingen forskel, om du er enlig eller gift/samlevende. Likvid formue er f.eks en opsparing i banker og værdipapirer. Likvid formue er ikke hus, bil eller sommerhus.

Så meget kan du få i helbredstillæg

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Jo højere din personlige tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud. Et helbredstillæg kan dække op til 85% af dine egne udgifter (efter fradrag af sygesikringstilskud og eventuelt tilskud fra privat sygeforsikring som f.eks sygeforsikringen Danmark). Du skal ikke betale skat af et helbredstillæg.

Det er muligt at give en pårørende eller ven fuldmagt til at søge om tillæg digitalt på dine vegne. Ansøg her