Rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Opsamling og koordinering af behovene for og styring af tilbud til børn, unge og voksne med de mest komplekse og specialiserede behov.

Siden kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 har regionerne haft til opgave at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalerne er at opsamle og koordinere behovene for tilbud til børn, unge og voksne med de mest komplekse og specialiserede behov samt lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på området. Fra 2011 har kommunerne overtaget opgaven, og der er oprettet et fællesfinansieret sekretariat, som skal understøtte det fælles arbejde med dataindsamling og –analyser. Deres arbejde kan følges på www.rammeaftale-h.dk

Samtidig er de fremtidige rammeaftaler nu opdelt i to selvstændige dele:

  • Udviklingsstrategi: Udviklingsstrategien fokuserer på den faglige udvikling i de specialiserede tilbud samt eventuelle behov for ændringer i forhold til målgruppe eller oprettelse af helt nye tilbud.
  • Styringsaftale: Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen.

Begge dele vedtages inden 15. oktober hvert år.

Udviklingsstrategien og Styringsaftalen kan findes her:

Gå til Rammeaftale Hovedstadsregionen - det specialiserede socialområde

Ansvarlig for siden:

Sociale Institutioner
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,