Beskyttet beskæftigelse

Har du et handicap, der betyder, at du har svært ved at være i beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, så er beskyttet beskæftigelse måske noget for dig.

Personer under 65 år, der har et handicap, der betyder at revalidering, fleksjob eller job med løntilskud ikke en mulighed, kan få tilbud om beskyttet beskæftigelse. Et krav for at få bevilliget et beskyttet beskæftigelsestilbud er, at man ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Beskyttet beskæftigelse sker ofte på beskyttede værksteder, og beskæftigelsen er i særlig grad rettet mod borgere, som kan klare produktionsrettede opgaver som f.eks. håndarbejds-, montage- og pakkeopgaver. Derudover er der mulighed for at udføre servicearbejde, herunder servering og hjælp på café, havearbejde, radio og rengøring. Beskyttet beskæftigelse kan også foregå i virksomheder med støtte fra jobcoaches som f.eks. på en café, i et gartnerteam eller i en butik, hvor arbejdsopgaverne kan være mange forskellige.

Hvor kan du få mere information om de enkelte tilbud?

Følg linket "Find bo-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud" og læse om de enkelte tilbud, som Gentofte Kommune har målrettet din funktionsnedsættelse. Tilbudsportalen giver et overblik over beskyttet beskæftigelsestilbud i hele landet.

Hvor skal jeg henvende mig?

Ønsker du at ansøge om et beskyttet beskæftigelsestilbud skal du kontakte Social og Handicap Myndighed. Se kontaktoplysninger nederst på siden. Ansøger du om et tilbud kan du forvente at få et svar indenfor 40 arbejdsdage.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for tilbud om beskyttet beskæftigelse er Servicelovens § 103, kapitel 19.

Økonomi

Gentofte Kommune har fastlagt et serviceniveau for brugerbetaling på kommunens tilbud til voksne med handicap, sindslidelser eller socialt udsatte. Læs mere om serviceniveau for brugerbetaling.