Kompenserende specialundervisning

Kompenserende specialundervisning til voksne skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Undervisningen medvirker til, at du får nye handlemuligheder.

Undervisningen kan blandt andet afhjælpe dig, hvis du eksempelvis har en psykisk sygdom, sent erhvervet hjerneskade, indlæringsvanskeligheder, talevanskeligheder, hørevanskeligheder, synsvanskeligheder og/eller motoriske vanskeligheder. 

Udgangspunktet for undervisningen er dine egne færdigheder, forudsætninger og behov. Undervisningen tilrettelægges efter en individuel undervisningsplan, som du og din lærer udarbejder sammen.

Hvor får jeg mere information om de enkelte undervisningstilbud?

Gentofte Kommune samarbejder med en række undervisningstilbud:

  • SUKA tilbyder blandt andet dansk/regning og musikterapi til unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser.
  • Dal – logopædisk klinik kan lære dig nye teknikker til at klare dagligdagens udfordringer, hvis du har stemme- og talevanskeligheder.
  • Kommunikationscentret Region Hovedstaden og CSV har undervisning målrettet voksne med handicap, syn-, høre-, og talevanskeligheder.
  • Tranehaven hjælper med optræning af færdigheder til personer med erhvervet hjerneskade.

Kommunen samarbejder med leverandørerne af specialundervisning i forhold til at vurdere dit behov for undervisning.

Hvor skal du henvende dig?

Du kan enten henvende dig direkte til undervisningsstedet eller til kommunen. Følg link til undervisningsstederne ovenfor. Her finder du en liste over, hvor i kommunen du skal henvende dig.