Pårørende - alkohol og rusmidler

Er du bekymret omkring en nærtstående persons forbrug af stoffer, hash eller alkohol? Gentofte Kommune har forskellige rådgivningstilbud målrettet dig som pårørende.

Gentofte Kommune tilbyder anonym rådgivning om hash, alkohol og stoffer.

Rådgivningen henvender sig til dig, der er tæt på en person, der har et bekymrende forbrug af hash, alkohol eller andre stoffer.

Gennem rådgivningstilbuddet kan du sammen med vores rusmiddelkonsulent eller forebyggelseskonsulent undersøge mulighederne og håbet for den, du kender, som har et bekymrende forbrug af rusmidler. Du kan få hjælp til, hvordan du kan tage de første skridt mod at skabe en forandring. I samtalen indgår også, hvordan du kan passe på dig selv i relationen og i rollen som pårørende.

Særlig støtte og rådgivning til dig, der er vokset op i en familie med alkohol- og/eller stofproblematikker

Du kan henvende dig til Ung Revers, som tilbyder anonym støtte og rådgivning om det at være vokset op i et hjem med en alkohol- eller stofproblematik. Tilbuddet henvender sig til dig, der er under 25 år.

Ung Revers Lyngby

Jægersborgvej 66A

2800 Lyngby

e-mail: Lyngby@ungrevers.dk, telefon: 23 70 85 82 eller 23 67 42 43

Øvrige kontaktoplysninger til Ung Revers

Du kan også henvende dig i TUBA, for støtte og rådgivning. TUBA er en terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 24 år, der er vokset op i familier med misbrugsproblematikker. 

TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning, ligesom der også er mulighed for at chatte og modtage online rådgivning. 

TUBA, København

Vesterbrogade 69, 1.tv.

1620 København V

e-mail: kbh@tuba.dk, telefon: 43 96 20 80

TUBA Københavns hjemmeside

Hvis du er over 25 år

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at kontakte rusmiddelkonsulenten eller forebyggelseskonsulenten, og gøre brug af deres pårørende-tilbud. 

Rusmiddelkonsulenten kontaktes på telefon 21 31 07 13, alle hverdage. Træffes rusmiddelkonsulenten ikke, er du velkommen til at lægge en besked, eller sende en e-mail til gentofte@gentofte.dk og skrive ”Rusmiddelkonsulent” i emnefeltet. 

Alkohol 

Hvis problematikken omhandler alkohol, er du også velkommen til at kontakte forebyggelseskonsulenten på telefon 40 12 92 72 eller på e-mail rmb@gentofte.dk.