Elektroniske cigaretter kan ikke anbefales

Der er betydelig usikkerhed om de helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både for rygere og passiv rygere. Udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen er, at e-cigaretter ikke kan anbefales. Det gælder særligt for gravide, ammende, børn og unge.
WHO anbefaler, at rygning af e-cigaretter ikke tillades på steder med rygeforbud.

Et skilt der viser, at e-cigaretter ikke må ryges her

Hvad er en e-cigaret?

Fælles for e-cigaretterne er den teknik, der via et batteri får væsken i en lille beholder til at fordampe, når der suges på cigaretten. Påvirkningen af rygerens mund, svælg og lunger, når den varme damp indåndes, kendes ikke.

Smag af tobak eller chokolade

Med e-cigaretter indånder rygeren en blanding af kemiske stoffer, hvis virkning på kroppen er ukendt i dag. Dampen smager som tobak, cola, chokolade, jordbær etc. Som det tidligere er set med vandpiber, kan e-cigaretter fejlagtigt opfattes som uskadelige og potentielt ”lære” unge at ryge.

Med og uden nikotin

Væsken til e-cigaretter findes med og uden nikotin. Nikotin er et særdeles farligt og afhængighedsskabende giftstof.

Rygevæsker indeholder ofte nikotin i mængder, der kan medføre alvorlig forgiftning, selv ved indtagelse af meget små doser. I nogle væsker svarer nikotinindholdet, pr. ml. til nikotinmængden i 20 cigaretter. Særligt børn er i risiko for at blive forgiftet. Selvom der er krav til børne- og manipulationssikring på e-væsker, anbefales det at e-cigaretter og e-væsker placeres uden for børns rækkevidde.

Det er tilladt at sælge e-væsker i Danmark, såfremt disse er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen og opfylder gældende lovkrav. .

E-cigaretter og rygestop

Der findes ingen dokumentation for effekten af e-cigaretter i forbindelse med rygestop  og der er ingen e-cigaretter på Lægemiddelstyrelsens liste over godkendte rygestopmidler. Det frarådes derfor, at anvende e-cigaretter til rygestop.

Gentofte Kommune tilbyder gratis rygestopkurser til borgere i kommunen.

Ansvarlig for siden:

Tranehaven Forebyggelsen
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund, 39 98 88 20,