Revalidering

Revalidering er en mulighed, hvis du har nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager.

Revalidering

Den økonomiske hjælp kan være kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse.
Det er både erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp.

Revalidering er typisk et tilbud om omskoling eller opkvalificering af dine faglige kompetencer.

En revalidering kan for eksempel være virksomhedspraktik hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Virksomhedspraktikken kan bestå af faglig uddannelse, oplæring, tillæring eller arbejdsoptræning og tilbydes normalt, hvis du har erhvervserfaring.

Kontakt

Jobcenter Gentofte, Maltegårdsvej 1, Charlottenlund 2920, tlf. 3998 6800.