Miljøgodkendelser og spildevandstilladelser

Her kan du se hvilke virkesomhedstyper, som du skal søge tilladelse til at etablere.

Følgende virksomhedstyper skal godkendes eller anmeldes før etablering:

  • Listevirksomheder, dvs. virksomheder omfattet af bilag 1 og 2 i "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed" (bek. nr. 1454 af 20. december 2012)
  • Autobranchevirksomheder, dvs. virksomheder omfattet af "Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v." (bek. nr. 699 af 24. juni 2011) 
  • Erhvervsmæssige dyrehold, omfattet af "Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v." (bek. nr. 915 af 27. juni 2013)

Anmeldelsesskema for etablering, ændring eller udvidelse af autoværksteder findes her samt nederst på siden under dokumenter.

Hvis Natur og Miljø ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen, kan autoværkstedet etableres, forudsat at øvrige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, foreligger

Ovennævnte bekendtgørelser kan findes ved søgning på Retsinformations hjemmeside.

Bortledning af vand

Før etablering af virksomhed, der producerer processpildevand, skal en ansøgning om tilslutningstilladelse sendes til Natur og Miljø. Kontakt Natur og Miljø for at få nærmere oplysninger om, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Før midlertidig bortledning af grundvand eller regnvand, eksempelvis i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter, skal en ansøgning om midlertidig tilslutningstilladelse sendes til Natur og Miljø. Ansøgningsskema finder du via link nederst på siden.