Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 11.12.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 og tillæg 2 til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 Lokalplan 384 Bernstorff Slotshave. Endelig vedtagelse
 
 Pk 4
5 Lokalplan 399 og 400 for Kollegievej 6. Offentlig høring
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2018
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2018 
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet fase 2 (Vangede/Dyssegård) 2018.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til videre udbygning af fjernvarmeforsyning - fase 3 2018
 
 Pk 9
10 Anlægsbevilling til etablering af springfaciliteter i Kildeskovshallen
 
 Pk 10
11 Supplerende anlægsbevilling til etablering af nyt Natur- og Teknikhus på Dyssegårdsskolen
 
 Pk 11
12 Modernisering af Tranehaven
 
 Pk 12
13 Godkendelse af skema A for almene familieboliger på Palle Simonsens Vej
 
 Pk 13
14 Godkendelse af skema A for almene familie- og ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6 
 
 Pk 14
15 Anlægsregnskab for tilgængelighed og ude arealer på Campus ved ungdomsskolen.
 
 Pk 15
 16 Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2017
  
 Pk 16
 17 Godkendelse af fjernvarmetakst for 2018.
 
 Pk 17
 18
 
Takster 2018 - Novafos  Pk 18
 19
  
Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2017
 Pk 19
 20
  
En frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser. Aflevering fra opgaveudvalg
  
 Pk 20
 21
  
Vedtagelse af retningslinjer for telefonisk deltagelse i udvalgsmøder
 Pk 21
 22
  
Ligestilingsredegørelse 2017
 Pk 22
 23
  
Vederlag til formænd og næstformænd i opgaveudvalg – udvidelse af modregningsordningen
 Pk 23
 
 ..............

Ansvarlig for siden: