Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 14.12.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til KP 2013. Offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 377 for Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideklub. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Klage over fredning af Hellerup Strandpark.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevillling på 2,215 mio. kr. til implementering af nye KOMBIT-systemer.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til nyt kompetencecenter på Gersonsvej 41.
 
 Pk 6
7 Supplerende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til nyopførelsen af Ibstrup Rideskole.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) mm. 2016.
 
 Pk 8
9 Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen.
 

 Pk 9a

 Pk 9b
 

10 Igangsættelse af klimatilpasningsprojekter Ved Stadion og Carolinevej.
 
 Pk 10
11 Takster 2016 Nordvand.
 
 Pk 11
12 Fjernvarmetakst 2016.
 
 Pk 12
13 Valg af repræsentant for de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen.
 
 Pk 13
14 Udpegning af medlem til Integrationsrådet.
 
 Pk 14
15 Ændring af driftsoverenskomst for selvejende daginstitutioner.
 

 Pk 15a

 Pk 15b

 Pk 15c

    .............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,