Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 17.06.2019

Punkt    Indhold Lydfil 
  
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk1
2 Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj (Nymosehave) og Kommuneplantillæg 12. Endelig vedtagelse.
 
 Pk2
3 Anlægsbevilling til Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret.
 
 Pk3
4 Anlægsbevilling til projektering af 72 nye plejeboliger, Jægersborghave Nord.
 
 Pk4
5 Anlægsbevilling til opgradering og etablering af nye brandsektioneringer i plejeboliger.
 
 Pk5
6 Høring om indstilling til udvidelse af fredning af Kildeskovshallen.
 
 Pk6
7 Høring om miljøkonsekvensrapport for container- og ny krydstogtterminal på Ydre Nordhavn.
 
 Pk7
8 Udpegning af medlem til opgaveudvalget Fremtidens Transport.
 
 Pk8
9 Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2018.
 
 Pk9

 ..........

Ansvarlig for siden: