Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 22.06.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
0

Spørgetid 

 Sp a

 Sp b
 

1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Egebjerg Plejehjem. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 362 for Vangede Kirke. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 Lokalplan 354 for Ordrupgaard. Offentlig høring.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter.
 
 Pk 5
6 Supplerende anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarme i fase 3 (Hellerup, Gentofte og Charlottenlund).
 
 Pk 6
7 Supplerende anlægsbevilling til fortsat gennemførelse af udbygningsplanens tilbud til borgerne om levering og montering af fjernvarmevekslere.
 
 Pk 7
8 Anlæg af ny cykelrampe på Lyngbyvej ved Vinagervej.
 
 Pk 8
9 Ny model for fjernvarmetilslutning.
 
 Pk 9
10 Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden.
 
 Pk 10
11 Politisk høring af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).
 
 Pk 11
12 Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.
 
 Pk 12
13 Opslag om Greater Copenhagen.
 
 Pk 13
14 Revisionsberetninger og godkendelse af årsregnskab for 2014.
 
 Pk 14
15 Almene boliger - Lejerbo Gentofte - Godkendelse af forhøjelse af lånegaranti.
 
 Pk 15
16 - 19

Ændring af styrelsesvedtægt.

Politisk arbejdsform - Tilpasninger i bevillingsstyringen. 

Politisk arbejdsform - emner og valg af medlemmer til opgaveudvalg.

Politisk arbejdsform - mødeplan stående udvalg og mødetidspunkter for opgaveudvalg.


 

 Pk 16-19 a

 Pk 16-19 b

 Pk 16-19 c

 Pk 16-19 d

 Pk 16-19 e

 Pk 16-19 f

 Pk 16-19 g
 

20  Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet.
 
 Pk 20
     ..................

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,