Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 24.09.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
13-14 Unges Frie Tid - udvikling og organisering. OG Unges Frie Tid - medlemsbetaling
 

Pk 13 - 14 a

Pk 13 - 14 b

Pk 13 - 14 c
   

2
 
Forslag til Lokalplan 323.1 for plejeboligerne Jægersborghave. Offentlig høring
 Pk 2
3 Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen. Endelig vedtagelse
 
 Pk 3
4 Lokalplan 399 for Kollegievej 6. Endelig vedtagelse
 
 Pk 4
5 Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46. Endelig vedtagelse
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til Kystvejen syd, renovering og sikring af stenglacis
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til inklusion på Maglegårdsskolen
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål.
 
 Pk 8
9 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave - godkendelse af skitseprojekt 
 
 Pk 9
10 Tilladelse til fælles kommunal social vagtordning
 
 Pk 10
11 Kombinationstilbud
 
 Pk 11
12 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område
 
 Pk 12
15 Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020
 
 Pk 15
16 Anbefalinger fra opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte. Aflevering fra opgaveudvalg
 
 Pk 16
17 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen
 
 Pk 17
18 Udpegning af de sidste medlemmer til opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i
Gentofte Kommune
 
 Pk 18
19 Hjortholm Kostskole, valg af 1 medlem til bestyrelsen
 
 Pk 19
 20
  
Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedr. særlige dispositioner  Pk 20
 21
  
Mødeplan 2019 for Kommunalbestyrelsen  Pk 21
     ....................

Ansvarlig for siden: