Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 25.05.2020

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling til omlægning af p-plads ved Sandtoften (JAC).
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til etablering af en udendørs rampe ved Helleruphøj.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til fysiske rammer til specialpædagogiske tilbud.
 
 Pk 4
5 Busses Skole rykningspåtegning.
 
 Pk 5
6 Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud.
 
 Pk 6
7 Godkendelse af vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole.
 
 Pk 7
8 Udkast til egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret 2021- 2024.
 
 Pk 8
9 Opfordring til KL i forbindelse med økonomiforhandlinger.
 
 Pk 9
 
 
 

Ansvarlig for siden: