Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.01.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Spørgsmål og meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By. Endelig.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til modernisering af netværk på
dagtilbudsområdet.
 

 Pk 3a

 Pk 3b
 

4 Anlægsbevilling på 600.000 kr. til digitale planer.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekt på Kildegårds Plads.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt Vejbrønde - 2015
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til videreførelse af sekretariatsfunktionen for Supercykelstier 2015.
 
 Pk 7
8 Garantistillelse for låneoptagelse i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S.
 
 Pk 8
9 Vestforbrændring I/S Godkendelse af vedtægt for løbende ændring af kassekredit.
 
 Pk 9
10 Godkendelse af endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.
 
 Pk 10
11 Ændring af Integrationsrådets vedtægt.
 
 Pk 11
12 Niels Steensens Vej 8. Nedrivning af bevaringsværdig bygning.
 
 Pk 12
13 Etablering af flere boliger.
 

 Pk 13a

 Pk 13b

 Pk 13c
   

14 Boykot af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden.
 
 Pk 14
15 Anvendelse af kommunale midler.
 
 Pk 15
 16 Grundskyld.
 
 Pk 16
   
 
..............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,