Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.05.2014

Punkt    Indhold Lydfil 
  Spørgetid
 
 Sp
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Det gode liv - i nye rammer, Moderniseringsplan for Bank-Mikkelsens Vej området.
 

 Pk 2a

 Pk 2b
 

3 Forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Frigivelse af pulje til fleksibel indretning og inventar på skoleområdet.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til Charlottenlund Bydelscenter.
 

 Pk 5a

 Pk 5b

 Pk 5c
 

6 Anlægsbevilling til badebro og rampe ved Bellevue Strand samt videreførelse af Helhedsplanen.
 
 Pk 6
7 Ordrupvej 30, Den selvejende almene ældreboliginstitution Holmegårdsparken, Skema B vedr. 120 plejeboliger med tilhørende servicearealer.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling på 3.7 mio. til infrastruktur for velfærdsteknologi.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til IT-grundplatforms-modernisering.
 
 Pk 9
10 - 31 10 Anlægsregnskab - 1. fase samt påbegyndelse af 2. fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark.
11 Anlægsregnskab - Helhedsplan Søborg Hovedgade
12 Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2012
13 Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2013
14 Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2013
15 Anlægsregnskab - Renovering af veje 2012
16 Anlægsregnskab - Fjernvarmevekslere 2013
17 Anlægsregnskab - Etablering af fjernvarmeledning i en del af Gentoftegade
18 Anlægsregnskab - Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder 2013
19 Anlægsregnskab - Trafiksikring af Ermelundsvej
20 Anlægsregnskab - Trafiksikring af kryds Tuborgvej/Niels Andersens Vej
21 Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2013
22 Godkendelse af anlægsregnskab for digitalisering af folkeskoler i 2013
23 Anlægsregnskab for energimærkning for kommunale bygninger 2009-2013
24 Gentofte Ejendomme - Anlægsregnskab Større planlagt vedlighold og Klimatilpasning 2013
25 Anlægsregnskab for fase 1, fase 2 og fase 3 af Genvej
26 Anlægsregnskab for Børneintra og Etablering af IT-infrastruktur til 10 pilotinstitutioner
27 Anlægsregnskab for Modernisering af IT infrastruktur 2012
28 Anlægsregnskab for Søager 1, 2820 Gentofte
29 Anlægsregnskab for Hellerupvej 5 A, 2900 Hellerup Side 3 af 67
30 Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2013
31 Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2014 
 
 Pk
10 - 31
32 Lånoptagelse Jægersborghave.
 
 Pk 32
33 Høring vedr. plan for almen praksis 2014-2015.
 
 Pk 33
34 Rammeaftale 2015.
 
 Pk 34
35 Udpegning af repræsentanter til LBR 2014-2018.
 
 Pk 35
36 Samarbejdsaftale om International Citizens Service.
 
 Pk 36

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,