Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.09.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet 3.
 
 Pk 2
3 Forslag til Lokalplan 395 og Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 for altaner og tagterrasser i villaområder. Offentlig høring 5.
 
 Pk 3
4 Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22. Endelig vedtagelse 6.
 
 Pk 4
5 Lokalplan 116.1 for et område ved Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej. Endelig vedtagelse 7.
 
 Pk 5
6 Godkendelse af Rammeaftale 2017 9.
 
 Pk 6
7 Delegation af underskriftskompetence vedr. dispensation i kommunale solcelleprojekter 11.
 
 Pk 7
8 Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte 11.
 
 Pk 8
9 Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune 12.
 
 Pk 9
10 Anmodning fra Lisbeth Winther om at træde tilbage fra en række hverv 13.
 
 Pk 10
  ...........

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,