Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.10.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 + 3

Ungdomsboliger Sportsparken.

Forslag til Kommuneplantillæg 9/2013 og forslag til Lokalplan 372 for Gentofte Sportspark med ledsagende miljørapport.
 

 Pk 2_3a

 Pk 2_3b

 Pk 2_3c

 Pk 2_3d

 Pk 2_3e

 Pk 2_3f

 Pk 2_3g
 

4 Lokalplan 354 for Ordrupgaard. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 4
5 Høringssvar til forslag til Københavns Kommuneplan 2015.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til etablering af yderligere stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder i 2015.
 
 Pk 6
7 Risikobaseret dimensionering for Beredskab Øst.
 
 Pk 7
8 Godkendelse af rykningspåtegning.
 
 Pk 8
9 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg.
 
 Pk 9
10 Midlertidigt fravær for Ulrik Borch.
 
 Pk 10
 

..............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,