Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.03.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 384 Hegning i Bernstorffs Slotshave. Offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Dispensation fra Lokalplan 299 for Hellerupvej 22-26 til anvendelse af ejendommen til midlertidigt opholdssted til flygtninge.
 
 Pk 3
4 Lokalplan 395 for altaner og tagterrasser i villaområder og tillæg 15 til Kommuneplan 2013.Endelig vedtagelse.
 
 Pk 4
5 Tillæg 16 til Kommuneplan 2013. Etablering af carporte, garager, skure og lignende mindre bygninger i skel, som ikke overholder byggeretten. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 5
6 Lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej. Offentlig høring.
 
 Pk 6
7 Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70 og Kommuneplantillæg 18 til Kommuneplan 2013.Offentlig høring.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2017.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til indtægt og udgift til supercykelstien, Helsingørruten.
 
 Pk 9
10 Supplerende anlægsbevilling Hellerupvej 22-26.
 
 Pk 10
11 Anlægsbevilling til Klimatilpasninger på kommunens ejendomme 2017.
 
 Pk 11
12 Ansøgning til puljen til renovering af plejehjemskøkkener.
 

 Pk 12a

 Pk 12b

 Pk 12c
 

13 Forslag til erhvervspolitik og input til strategi og handleplan fra opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune.
 
 Pk 13
14 Muligt samarbejde på forsyningsområdet mellem CTR og ARC .
 
 Pk 14
21
 
Punktet indsat her iflg. dagsorden: 
Fortsat manglende svar vedrørende økonomien på Bank Mikkelsens Vej.
   
 Pk 21
15 Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2016.
 
 Pk 15
16 Lånefinansiering af øvrige anlægsudgifter.
 
 Pk 16
17 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Boligsocial indsats.
 
 Pk 17
18
 
Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Digitalisering og teknologi.   Pk 18
19
 
Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg.   Pk 19
20
  
Udgifter til forkvinder/mænd og næstforkvinder/mænd i § 17 stk. 4 udvalg (opgaveudvalg).   Pk 20
     .............

Ansvarlig for siden: