Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 28.01.2019

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 323.1 for plejeboliger ved Jægersborghave. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling. Modernisering af Tranehaven, udførelsen.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til Projekt: Synligt og tilgængeligt kulturtilbud.
 
 Pk 4
5 Anvendelse af udfordringsretten i forbindelse med udbud af madservice til visiterede hjemmeboende borgere.
 
 Pk 5
6 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse.
 
 Pk 6
7 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel.
 
 Pk 7
8 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen.
 
 Pk 8
9 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Det internationale i Gentofte.
 
 Pk 9
10 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget FN's 17 Verdensmål i Gentofte.
 
 Pk 10
11 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Tryghed for borgerne.
 
 Pk 11
12 Valg af nyt medlem og ændringer vedrørende personlige stedfortrædere i Handicaprådet.
 
 Pk 12
13 Ørnegårdsvej 17. Dispensation til anvendelse af ejendommen til midlertidigt opholdssted til flygtninge.
 
 Pk 13
 
 
 ............

Ansvarlig for siden: