Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 28.10.2019

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger.
 
 Pk 2
3 Nye opgaveudvalg, en tænketank og et advisory board
 
 Pk 3


 
 .........

Ansvarlig for siden: