Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 28.11.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
(9) Forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.
 
 ( Pk 9 )
 
2 Tillæg 16 til Kommuneplan 2013. Etablering af carporte, garager, skure og lignende mindre bygninger i skel, som ikke overholder byggeretten. Offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning i 2016 samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til den videre fjernvarmeudbygning i 2017 i Vangede og Dyssegård
fase 2 - del 2.
 
 Pk 4
5 Godkendelse af CTR's etablering af ny elkedel - spidslastkapacitet på Hagedornsvej.
 
 Pk 5
6 Anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2013-2015.
 
 Pk 6
7 Udbud efter nye regler på hjemmehjælpsområdet.
 
 Pk 7
8 Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2017.
 
 Pk 8
9 Forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.
 
 Pk 9
10 Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2016.
 
 Pk 10
11 Erhvervsaffaldsgebyrer 2017.
 
 Pk 11
12 Økonomisk rapportering 3. kvartal 2016.
 
 Pk 12
13 Godkendelse af frikommuneforsøg 2016-2020.
 
 Pk 13
14 Udpegning af medlemmer til Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte - for børn 0 - 6 år.
 
 Pk 14
15 Ændring af bestemmelsen om elevoptag (klassekvotienten) i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen.
 
 Pk 15
 16 Kvartalsrapportering til Børne-og Skoleudvalget november 2016.
 
 Pk 16
 17 Synlig Læring Fase 2.
 

 Pk 17a

 Pk 17b

 Pk 17c

 Pk 17d

 Pk 17e
 

 18 Analyse af mulig sammenlægning af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme.
 
 Pk 18
     ..............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,