Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.08.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
 Sp 1
 
 Spørgetid 1  Sp 1
 Sp 2
  
 Spørgetid 2  Sp 2
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 VVM redegørelse for Nordhavnstunnel - høring.
 
 Pk 2
3 Afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget Strategi for fællesskaber for børn og unge.
  
 Pk 3
4 Forslag til mål og anbefalinger til integrationsindsatsen fra opgaveudvalget Integration af flygtninge.
 
 Pk 4
5 Fordeling af pladser i forbindelse med udpegning til opgaveudvalg.
 
 Pk 5
6 Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling.
 
 Pk 6
7 Godkendelse af kommissorium for Opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte - for børn fra 0 - 6 år.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til oprensning af olieforurening på Strandvejen 284.
 
 Pk 8
9 Kvalitetsstandard 2016 for praktisk hjælp og pleje m.m. samt politik for tilsyn.
 
 Pk 9
10 Halvårsregnskab - økonomisk rapportering 2. kvartal.
 
 Pk 10
11 Garantistillelse for lån i Mølleåværket A/S.
 
 Pk 11
12 Garantistillelse for lån i Nordvand 2016.
 
 Pk 12
13 Ændring af Vedtægt for styrelsen for Gentofte Kommunes folkeskolevæsen.
 

 Pk 13a

 Pk 13b

 Pk 13c

 Pk 13d 
 

14 Udpegning af medlem til Integrationsrådet.
 
 Pk 14
15 Udpegning af nye medlemmer til eksisterende opgaveudvalg.
 
 Pk 15
16 Mødeplan for 2017 for Kommunalbestyrelsen, stående udvalg og Opgaveudvalg.
 
 Pk 16
17 Nedbringelse af fejlprocenter i sagsbehandlingen indenfor forvaltningsområderne.
 

 Pk 17a

 Pk 17b

 Pk 17c
 

18 Ansøgning af skattepuljen der er aftalt mellem KL og regeringen.
 
 Pk 18
19 Kontanthjælpsreformen.
 

 Pk 19a

 Pk 19b
 

20 Gentofte Kommunes samarbejde med DK-Pleje.
 

 Pk 20a

 Pk 20b

 Pk 20c
    

20A  Ekstraordinært punkt  Pk 20A
     ...............
     

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,