Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 30.11.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet i 2016 - fase 3.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til Udbygning af fjernvarmenettet (Vangede/Dyssegård) - fase 2.
 
 Pk 3
4 Bevaring af Gentofte Kommunes skulpturer, mindesmærker og monumenter i offentligt rum.
 
 Pk 4
5 Aftale mellem Gentofte Kommune og Garderhøjfonden om drift af Formidlingscenter Garderhøj.
 
 Pk 5
6 og 7

Beslutning om strategi for arbejdet med Den åbne skole.

MIT Campus Gentofte - en orientering og det videre forløb.
 

 Pk 6_7a

 Pk 6_7b

 Pk 6_7c

 Pk 6_7d

 Pk 6_7e

 

 
8 Delegation af kompetence til at godkende ændring af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.
 
 Pk 8
9 Sammenlægning af kommunens forsyningsselskaber i en fælles forsyningskoncern.
 
 Pk 9
10 Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Bæredygtigt Gentofte".
 
 Pk 10
11 Lånoptagelse til Skovshoved havn.
 
 Pk 11
12 Lånoptagelse Fjernvarme vedrørende 2015 anlægsudgifter.
 
 Pk 12
13 Erhvervsaffaldsgebyrer 2016.
 
 Pk 13
14 Økonomisk rapportering pr. 30.sept. 2015.
 
 Pk 14
15 Ligestillingsredegørelse 2015.
 

 Pk 15a

 Pk 15b
 

 16 Beslutninger i forlængelse af Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet.
 

 Pk 16a

 Pk 16b

 Pk 16c

 Pk 16d

 Pk 16e
 

 17 Skoleindskrivning 2016 og kriterier for fastsættelse af kapacitet.
 
 Pk 17
 18 Forslag til ændring af styrelsesvedtægtens bilag b og d.
    
 Pk 18
 19 Orientering om status på Søgårdsskolens udvidelse i Dragehulens lokaler. 
     
 Pk 19
 20 Orientering om ny organisering i Børn og Familie.
    
 Pk 20
 21 KDY anmoder om reception i forbindelse med VM sejlstævne ultimo juli 2016.
    
 Pk 21
     .................

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,