Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse

Uanset hvor du bor, er der ikke langt til et bibliotek i Gentofte – og Gentofte Bibliotekerne er blandt landets mest brugte. Et nyt opgaveudvalg har fokus på ”Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse”, hvor borgere og politikere sammen skal udarbejde forslag til en ny samlet retning for bibliotekernes udvikling.

Gentoftes seks biblioteker er forskellige, fordi de gror i hver deres bydel. Det tætte samarbejde mellem lokalt bibliotek og borgere, foreninger, dagtilbud, skoler og erhverv er vokset frem gennem en årrække, hvor bibliotekerne selv har haft fokus på at udvikle sig som lokale kulturhuse. Nu inviterer kommunalbestyrelsen borgere til at være med til at sætte konkrete hegnspæle for bibliotekerne i et opgaveudvalg, som har titlen: Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse 

Hvornår får jeg besked?

Til deltagere, som har meldt sig som mulige medlemmer af opgaveudvalget: 

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne 26. oktober 2020.
Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk.

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i november 2020, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i tredje kvartal 2021.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret kultur- og ungechef Anna Tolstrup Jensen på mail: atj@gentofte.dk eller på telefon 29 38 81 93 eller tovholder Kristoffer Kaack på mail kcc@gentofte.dk eller telefon 21 49 56 84.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer